Техноматик

 е приватна фирма специјализирана за хидраулика, пневматика, автоматика, преработка на пластични маси, како и проектирање производство и поправка на сите видови машини.

ПЛЦ АвтоматикаПЛЦ Автоматика

 • Програмирање на PLC контролери.
 • Изработка на нови машини со plc автоматика.
 • Автоматизирање на стари машини.
 • Мониторинг и контрола преку интернет.
 • Продажба на Unitronics PLC контролери и секаков вид на електро/механички сензори и прекинувачи.

 

 

ХидрауликаХидраулика

 • Изработка и сервис на хидраулични цилиндри.
 • Продажба на резервни делови, тврдо хромирани клипници, хоновани цевки …
 • Проектирање и изработка на хидраулични агрегати, преси, хидраулични системи за лифтови и платформи.
 • Полнење на хидроакумулатори и боци со азот на хидраулични чекани(пикамери), бетон пумпи и др машини.

 

 

ПневматикаПневматика

 • Продажба на пневматски компоненти, цилиндри, резервни делови , заптивки и др…
 • Сервисирање на пневматски цилиндрии, компоненти и секаков вид на пневматски машини.
 • Достапна целата програма на Camozzi – Италија.

 

 

 

ПластикаПластика

 • Преработка на пластични маси по конкурентни цени.
 • Лиење на производи со вметнат метален дел.
 • Флексибилност за мали серии.
 • Изработка на алати за вбризгување.
 • Навремена испорака и квалитет.

 

 

Online resources