Пластика

Преработка на пластични маси по конкуренти цени, флексибилност за мали серии. Изработка на пластични производи со метален додаток.

Нашиот машински парк:

– DEMAG STUBBE S110d, 110t, 360x360mm, 216gr.

– DEMAG STUBBE S65, 65t, 330x330mm, 159gr.

– DEMAG STUBBE SKM51, 51t, 280x280mm, 120gr.

– ARBURG 270-U, 50t, 270x270mm, 160gr. – horizontal/vertical

– ARBURG 260-U, 60t, 260x260mm, 117gr. – horizontal/vertical

– ARBURG 221, 35t, 221x221mm, 40gr.

– ARBURG 100U,15t,100x200mm,15gr. – horizontal/vertical

Производи од пластика

 

Галерија: