ПЛЦ Автоматика

Од областа на индустриската автоматика, Техноматик нуди комплетни решенија за автоматизирање на процеси, машини и линии. За да обезбеди квалитет на услугата, нашиот тим е составен од искусни машински инженери, електро инженери и автоматичари, покривајќи ги сите аспекти при дизајн на еден автоматски систем.

unitronics_plcs_550x275Програмирање на ПЛЦ контролери

Автоматизирање на стари машини. Замена на постоечката автоматика со ПЛЦ, надоградба на функции.

Изработка на нови машини и линии, целосно автоматизирани.

Контрола и мониторинг преку интернет.

Продажба на целата опрема на Unitronics. ПЛЦ контролери со ХМИ дисплеи по пристапни цени.

Продажба на секаков вид на сензори (ултразвучни, ласерски, мерачи на проток и притисок), електро-механички прекинувачи, ножни папучи, енкодери (инкрементални, апсолутни), мерни завеси, комуникациска опрема, сигнална опрема, итн..

Техничка поддршка и советување.
companies